Phương Thức Đặt Hàng

– Đặt hàng online tại website: diennamviet.com
– Đặt hàng thông sđt : 0903748120 – 0938604329
– Đặt hàng qua email: namvietstore@gmail.com